Om Magiske Marisberg – Barnas Bydel

Naturen som ramme rundt et godt bomiljø

På Tromøy er det landlig og trivelig med fine skogsområder og strender i umiddelbar nærhet til Barnas Bydel – Magiske Marisberg. Her ligger forholdene godt til rette for at både små og store kan fylle dagene med lek og glede. Naturen på øya er preget av godt bevart mangfold. Med miljøbevisst tilrettelegging på Marisberg bidrar vi til at fritiden og oppveksten på Marisberg kan være preget av lek og glede, oppdagelser og utfordringer i trygge rammer. Vi mener at dette er de beste forutsetninger for utvikling av læring, mestring og vennskap. Magiske Marisberg skaper opplevelser som gir minner for livet om en god barndom på Tromøya i Arendal.

Jente og huske

Barnehage rett på utsiden av døra

Tett ved første byggetrinn (felt 1) skal det bygges en helt ny barnehage, vedtatt ferdigstilt 1. august 2023.

Alle vet hvilke fordeler nærhet til barnehage og skole betyr i en travel hverdag med hektiske morgentimer, når hele familien skal gjøre seg klar til sin dag. Den nye barnehagen vil bli et magisk sted for barn å være mens foreldrene er på jobb. Lek, læring og mestring vil stå i fokus for aktive timer i en barnehage som tar naturen inn i barnehagen og barna ut i naturen.

Godt læringsmiljø og et magisk møtested

Nye Roligheden skole er under bygging og vil stå klar til skolestart høsten 2019. Roligheden skole har opparbeidet et sterkt omdømme hvor elever og lærere trives, og skoleresultatene er meget gode. Den nye skolen blir en 1–10 skole, og i tillegg vil nye Roligheden skole være et samlingspunkt også utenfor skoletid. Skolen vil også fungere som SFO, grendehus og fritidsklubb. Skolens uteområder vil få fantastiske uteområder med balløkke, spennende lekeområder, både tilrettelagte og naturlige skogsområder. Skolen ligger dessuten tett ved Tromøy Idrettshall som tilbyr en rekke aktiviteter gjennom Idrettsforeningen Trauma.

Den trygge skoleveien

Fra felt 1 vil det bli asfaltert gang og sykkelsti med gatelys hele veien til Roligheden skole – helt fritt for biltrafikk. Når neste utbygging igangsettes, vil det bli etablert nye gang og sykkelstier med de samme kvaliteter. Magiske Marisberg – gir trygg oppvekst.

Utsiktstårn med magisk utsyn

I nærheten av Tromøy vests høyeste punkt, Vardåsen, står et spektakulært utsiktstårn. Her kan du nyte utsikten både mot byen og ut over havet. På Sørlandet har vi tradisjon for å se ut mot verden – så hvorfor ikke?

Gutt i hinderløype

Mange lekeplasser, stier og hinderløype

På Marisberg legges det rikelig til rette for lekeplasser, rasteplasser og turstier som knytter alle gode steder sammen og gir rom for mange aktiviteter for barna og familien. Selv en utfordrende hinder- og aktivitetsløype har vi fått plass til. Den vil ligge i nærheten av utsiktstårnet ved Vardåsen. Vi tipper at den vil bli besøkt av mange, ikke bare av de som bor i Barnas Bydel.

Kort vei til stranda

I strandkanten ved Færvigøyren er det planlagt opparbeidet offentlig strand. Strandområdet har naturgitt amfi og det vil bli anlagt gode gangstier mellom boligområdene og stranda. Nærheten til sjøen inviterer til å ta med hele familien og ta et bad etter en travel dag – eller bare kose seg med piknikkurv og utsyn over Tromøysund med båtliv og lav kveldssol.

Med naturen som treningsstudio

Mange vil ha glede av de gode treningsforholdene rett utafor stuedøra – med muligheter for et forfriskende sjøbad på slutten av treningsøkta. De mange stiene innbyr til løpeturer og sjøen kaller på svette kropper. Magisk? Ja, med bolig på Marisberg vil det være en naturlig del av hverdagen. Barnas Bydel skaper lekne hverdager både for små og store mennesker.

Egen fergekai og lune båtplasser

De som bosetter seg på Tromøy har gjerne egen båt, men det er vanskelig å få båtplass. For deg som bosetter deg på Marisberg, vil dette bli mulig. Når ny småbåthavn er etablert ved Tromøysund, vil det bli mulig å leie båtplass i kort avstand fra boligområdene på Marisberg.

Det planlegges også et nytt fergeleie ved Marisberg. Vi kan ikke si når, men vårt mål er å realisere dette i nær framtid slik at det blir enda enklere å reise til og fra Arendal sentrum for beboere i Barnas Bydel – Magiske Marisberg.

Landlig, men kort vei til det meste

Barnas Bydel – Magiske Marisberg er landlig, fredelig, og omgitt av flott utsikt og natur – men likevel et sentralt og lettvint sted å bo. Beliggenheten like ved kollektivaksen, og gode bussforbindelser til og fra Arendal, er viktig. Den nye veien fra Krøgenes til nye E18 gjør hverdagen enklere for folk som skal reise til jobb i nabokommunene eller lenger. I tillegg er infrastrukturen lagt opp slik at alle hverdagslige behov blir dekket. Her er legesenter, fysikalsk institutt, forretninger og bensinstasjon med søndagsåpen matbutikk.

Marisberg er enkelt å reise fra – og spesielt godt å komme hjem til.

Ungdommene trives på Tromøy

Det sies at ungdommen på Tromøy ikke trenger å dra til byen – alt finnes på øya: Idrettsklubber, fritidsklubber og andre gode møteplasser for ungdom – enten de er opptatt av idrett og trening, musikk og korsang eller mindre organiserte fritidsaktiviteter. De to idrettslagene Trauma og Østre Tromøy trim og idrettslag har moderne idrettsanlegg med kunstgress og klubbhus. Skolemusikken på Tromøy har god rekruttering og har i alle år vært en viktig del av barn og ungdoms hverdag